معرفي بيمه هاي مسئوليت

 جراحات بدني و صدمات ناشي از كار يا حين انجام وظيفه ، امري اجتناب ناپذير است و كاركنان هر سازماني با هر نوع فعاليت اقتصادي، در معرض وقوع سوانحي از اين دست قرار دارند.

قوانين كار و مجازات اسلامي كشورمان ، مسئوليت‌هاي بالقوه سنگيني را به ‌صورت تكليفي در قبال جبران غرامت صدمات جاني وارد به كاركنان متوجه كارفرمايان مي‌كتد. از سوي ديگر ، طرح بيمه سازمان تامين اجتماعي كشور همانند آنچه در ساير كشورهاي جهان عرضه مي شود ، در واقع مجموعه‌اي از پوششهاي بيمه‌اي عمر، حادثه ، درمان و بازنشستگي است كه منافع آن منحصرا به كاركنان تعلق داشته و بـه هيچ وجه با هدف جبران غراماتي كه مسئوليت آن بر عهده كارفرمايان قرار مي گيرد، طراحي نشده است.

    بدين لحاظ در غالب موارد، به دنبال بروز صدمات جاني ناشي از حوادث حين كار ، كارفرمايان مكلف به پرداخت مبالغ گزاف به منظور جلب رضايت زيان ديده يا بازماندگان وي مي‌شوند . شاهد اين مدعا در قوانين جاري كشور آن است كه به سازمان تامين اجتماعي اين حق داده شده است (تبصره 1 ماده 66 قانون كار و تامين اجتماعي) كه در صورت احراز تقصير كارفرما، نسبت به مطالبه‌ي وجوه پرداختي (به فرد بيمه شده و يا خانواده وي) ، از كارفرما اقدام كند.

 

   فقط اطلاع هر کارفرما از ماده 66 قانون تامين اجتماعي ، حتي با داشتن يک کارمند يا کارگر ، داشتن بيمه مسئوليت مدني را بر او واجب خواهد نمود

   ماده 66 قانون تامين اجتماعي: درصورتي که ثابت شود وقوع حادثه مستقيما ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف کارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تامين اجتماعي هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري ها و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود .

تبصره 1 : مقصر(کارفرما) ميتواند با پرداخت معادل ده سال مستمري (120 برابر آخرين حقوق خسارت ديده) موضوع اين ماده به تامين اجتماعي از اين بابت بري الذمه شود.

تبصره 2 : کارفرما ميتواند مسئوليت خود را نزد شرکت بيمه ، بيمه نمايد.

   
امروزه و بالاخص پس از تفسير جديد قانون ديات، به لحاظ مبالغ سنگيني كه به‌عنوان ديه از سوي محاكم قضايي تعيين مي شود ، خريد بيمه نامه‌ي مسئوليت مدني به‌عنوان ضرورت براي كليه‌ي افراد و سازمان‌ها مطرح است.

 

 برخي از بيمه نامه هاي مسئوليت مدني قابل تهيه از کليه شرکتهاي بيمه

 

بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان (شرکتهاي خدماتي ، صنعتي و بازرگاني)

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارگران ساختماني

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت تمام خطر پيمانکاران

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

  بيمه مسئوليت کارفرما و پيمانکاران در قبال اشخاص ثالث

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

  بيمه مسئوليت مدني حرفه اي مهندسين مسئول فني معدن و ايمني معادن

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت مديران تورهاي مسافرتي

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت مديران و ناجيان استخرها

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت مديران سازمانهاي آموزشي (دبستان ، دبيرستان و دانشگاه)

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت مديران مهدکودک

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

  بيمه مسئوليت توليد کنندگان محصولات

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

  بيمه مسئوليت ناشي از آتش سوزي

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

  بيمه مسئوليت دارندگان ماشين آلات ساختماني

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت شرکتهاي نصب و نگهداري آسانسورها و مالکان آسانسورها

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت مهندسان طراح ، محاسب و ناظر

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت حمل و نقل هوايي

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت حمل و نقل زميني

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت پزشکان ، پيراپزشکان و دندانپزشکان

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت مديران فني مراکز درماني و آزمايشگاههاي طبي

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت مديران اماکن ورزشي

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

بيمه مسئوليت مدني مديران اماکن مسکوني وتجاري

اطلاعات بيشتر

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

 

اين کارگزاري آمادگي خود را براي برگزاري جلسات با کارفرمايان و سازمانها جهت ارائه اطلاعات بيشتر ، اعلام نموده و خاطر نشان مي سازد در صورت تمركزبيمه نامه هاي درخواستي آن سازمان در هريك از شركتهاي بيمه طي يك تفاهمنامه كلي، امکان اخذ خدمات ويژه براي سازمان شما وجود خواهد داشت.

ضمنا جهت مشاوره تخصصي در کليه امور بيمه اي مربوط به کليه شرکتهاي بيمه اي ، اين کارگزاري در خدمت جنابعالي و همکاران محترم است.

 

 

  

 

 


نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نام:
ایمیل:
نظر:
 

طراحی و تولید توسط Radisan.com