بيمه سرمد به مانند تمامي شرکت‌هاي بيمه، سهامي عام است، بنابراين پذيره نويسي سهام عمومي آن در مورخه 1392/11/24 آغاز گرديد. در مرحله پذيره نويسي عمومي، شرکت آرمان صادرات سپهر و همچنين يکي ديگر از بزرگترين و خوشنام‌ترين گروه هاي مالي و اعتباري کشور يعني بانک شهر بواسطه شرکت گروه توسعه اقتصادي رستا، وارد جامعه سهامداران عمده شرکت بيمه سرمد گرديدند که به همين سبب بيمه سرمد تنها شرکت بيمه‌گر صنعت بيمه کشور است که دو بانک بزرگ کشور شامل بانک صادرات ايران و بانک شهر را بعنوان سهامدار اصلي در کنار خود دارد.
طراحی و تولید توسط Radisan.com